PUFA’s in zuigelingenvoeding verbeteren mogelijk de gezichtsscherpte van baby’s tot 12 maanden


Onderzoeksvraag:
Langketenige meervoudig onverzadigde vetzuren (LCPUFA’s oftewel PUFA’s) worden verondersteld de ontwikkeling van de gezichtsscherpte van zuigelingen te beïnvloeden. Deze meta-analyse werd uitgevoerd om na te gaan of het toevoegen van LCPUFA’s aan volledige zuigelingenvoeding de gezichtsscherpte van zuigelingen verbetert.

Verbeteren LCPUFA’s in zuigelingenvoeding de gezichtsscherpte van zuigelingen (baby’s van 0 tot 1 jaar)?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 19 RCT’s met 1949 baby’s.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse toonde aan dat het toevoegen van meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA’s) aan zuigelingenvoeding significante verbetering van de gezichtsscherpte van baby’s bij 2, 4 en 12 maanden liet zien. Echter, er was significante heterogeniteit tussen de studies, maar geen bewijs van publicatie bias.

De secundaire analyse liet geen enkele matige effecten tussen het toevoegen van meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA’s) aan zuigelingenvoeding en de gezichtsscherpte zien.

Op grond van de gevonden resultaten concludeerden de onderzoekers dat het toevoegen van meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA’s) aan zuigelingenvoeding de gezichtsscherpte van baby tot 12 maanden oud mogelijk verbeterde.

Oorspronkelijke titel:
Meta-analysis of LCPUFA Supplementation of Infant Formula and Visual Acuity by Qawasmi, A, Landeros-Weisenberger A and Bloch, MH.

Link:
http://pediatrics.aappublications.org/content/131/1/e262.abstract

Extra informatie van El Mondo:
De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft de claims van PUFA’s in zuigelingenvoeding nog niet goedgekeurd. Niet goedgekeurde claims van EFSA wil zeggen, het is wetenschappelijk bewezen dat de meerderheid van de gebruikers geen profijt heeft.

Het is vanaf 14 december 2012 bij de wet verboden niet goedgekeurde claims van de EFSA op de verpakking van zuigelingenvoeding (maar ook op gewone voeding en voedingssupplementen) te zetten.

PUFA’s staan voor polyunsaturated fatty acids oftewel meervoudig onverzadigde vetzuren. Meervoudig onverzadigde vetzuren zijn alfa-linoleenzuur, linolzuur, EPA, DHA, arachidonzuur, gamma-linoleenzuur en rumenzuur.

Om een betrouwbaar beeld te krijgen moet een overzichtsartikel vrij van heterogeniteit tussen de studies en vrij van publicatie bias zijn. Wanneer er sprake is van heterogeniteit tussen de studies, moet de secundaire analyse een significant effect geven. Zonder significant effect in de secundaire analyse moet het gevonden resultaat met voorzichtigheid geinterpreteerd worden. Vandaar de conclusie van de onderzoekers: het toevoegen van meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA’s) aan zuigelingenvoeding verbeterde mogelijk de gezichtsscherpte van baby tot 12 maanden oud.