Stoeloefeningen zorgen voor krachtbehoud bij ouderen (Chair-based exercise programmes improve upper extremity and lower extremity function in older adults)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 25 studies met in totaal 1388 deelnemers, dat stoeloefeningen effectief zijn en moeten worden gepromoot als eenvoudige en makkelijk te implementeren activiteiten om kracht te behouden en te ontwikkelen bij ouderen.

Lees hier meer over:
Stoeloefeningen zorgen voor krachtbehoud bij ouderen

English:
The investigators found in a review article of 25 studies with a total of 1,388 participants, that chair-based exercise programmes improve upper extremity (handgrip strength and 30 s arm curl test) and lower extremity (30 s chair stand) function in older adults. These changes are observed in short (<12 weeks) and medium term (12 weeks to 6 months) interventions.

Read more right here:
Chair-based exercise programmes improve upper extremity and lower extremity function in older adults

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 25 estudios con un total de 1,388 participantes, que los programas de ejercicios con silla mejoran la función de las extremidades superiores (fuerza de agarre y flexión de brazos durante 30 segundos) y de las extremidades inferiores (soporte de silla de 30 segundos) en los adultos mayores. Estos cambios se observan en las intervenciones a corto (<12 semanas) y a medio plazo (12 semanas a 6 meses).   

Leer más aquí:
Ejercicios con silla mejoran función de extremidades superiores e inferiores en adultos mayores