Tofu verlaagt suikerziekte type 2 (Isoflavonas de soja reducen diabetes tipo 2)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 15 cohort studies met in totaal 565810 deelnemers, waarvan 32093 mensen met suikerziekte type 2, dat zowel het eten van tofu, soja-eiwitten als soja-isoflavonen de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 verlaagden.

Lees hier meer over:
Tofu verlaagt suikerziekte type 2

English:
The investigators found in a review article of 15 unique cohort studies with a total of 565,810 individuals and 32,093 persons with type 2 diabetes that dietary intakes of tofu, soy protein and soy isoflavones reduce incident type 2 diabetes.

Original title:
S
oy protein dietary intake reduces type 2 diabetes

Spanish:
Los investigadores encontrarron en un artículo de revisión de 15 estudios de cohorte únicos con un total de 565,810 individuos y 32,093 personas con diabetes tipo 2, que la ingesta dietética de tofu, proteína de soja e isoflavonas de soja reducen la incidencia de diabetes tipo 2.

Leer más aquí:
Isoflavonas de soja reducen diabetes tipo 2