Transvetzuren verhogen hart- en vaatziekten (Ácidos grasos trans aumentan la enfermedad cardiovascular)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 56 cohort studies, dat het eten van veel meervoudige onverzadigde vetzuren (PUFA) gedurende minimaal 10 jaar de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten verlaagde, terwijl elke verhoging met 2 En% transvetzuren per dag, de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten juist verhoogde.

Lees hier meer over:
Transvetzuren verhogen hart- en vaatziekten

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 56 cohort studies, there is a cardio-protective effect of dietary polyunsaturated fatty acids intake in studies that has been followed up more than 10 years. While, an increment of 2% energy/day (2 En%/day) of dietary trans fatty acids intake increases risk of cardiovascular disease.

Read more right here:
Trans fatty acids intake increases cardiovascular disease

A review article of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 56 estudios de cohorte, que hay un efecto cardioprotector de la ingesta dietética de ácidos grasos poliinsaturados en estudios que se han seguido durante más de 10 años. Mientras que, un incremento de 2% de energía/día (2 En%/día) de la ingesta de ácidos grasos trans en la dieta aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Leer más aquí:
Ácidos grasos trans aumentan la enfermedad cardiovascular

Un artículo de revisión de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".