Veel β-cryptoxanthine via voeding verlaagt botontkalking en heupfracturen (Una alta ingesta dietética de β-criptoxantina reduce osteoporosis y fractura de cadera)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 7 cohort studies, 4 patiënt-controle studies en 4 cross-sectionele studies met in totaal 100496 deelnmemers, dat het eten van veel β-cryptoxanthine de kans op het krijgen van zowel botontkalking als heupfracturen verlaagde.

Lees hier meer over:
Veel β-cryptoxanthine via voeding verlaagt botontkalking en heupfracturen

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 7 cohort studies, 4 case-control studies and 4 cross-sectional studies with a total of 100,496 individuals, that a high dietary intake of β-cryptoxanthin reduces the risk of osteoporosis and hip fracture.

Read more right here:
A high dietary intake of β-cryptoxanthin reduce osteoporosis and hip fracture

A review article of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 7 estudios de cohorte, 4 estudios de casos y controles y 4 estudios transversales con un total de 100,496 individuos, que una alta ingesta dietética de β-criptoxantina reduce el riesgo de osteoporosis y fractura de cadera.

Leer más aquí:
Una alta ingesta dietética de β-criptoxantina reduce osteoporosis y fractura de cadera

Un artículo de revisión de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".