Veel carotenoïden via voeding verlagen suikerziekte type 2 (Higher concentrations of carotenoids reduce type 2 diabetes)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 13 studies, dat het eten van zowel veel (totale) carotenoïden als het hebben van een hoog (totale) carotenoïdengehalte, de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 verlaagde.

Lees hier meer over:
Veel carotenoïden via voeding verlagen suikerziekte type 2

English:
The investigators found in review article of 13 studies, that higher dietary intakes and circulating concentrations of total carotenoids, especially β-carotene, are associated with a lower risk of type 2 diabetes.

Read more right here:
Higher concentrations of carotenoids reduce type 2 diabetes

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 13 estudios, que una mayor ingesta dietética y concentraciones circulantes de carotenoides totales, especialmente β-caroteno, se asocian con un menor riesgo de diabetes tipo 2.

Leer más aquí:
Concentraciones más altas de carotenoides reducen diabetes tipo 2