Veel vitamine E via voeding verlaagt ziekte van Parkinson (Ingesta dietética alta de β-caroteno reduce enfermedad de Parkinson entre mujeres)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 13 observationele studies, dat een hoge inname van vitamine E via voeding, de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson verlaagde. Verder verlaagde een hoge inname van beta-caroteen via voeding, de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson onder vrouwen.

Lees hier meer over:
Veel vitamine E via voeding verlaagt ziekte van Parkinson

English:
The investigators found in a review article of 13 observational studies, that both high-dose dietary intake of vitamin E and β-carotene (beta-carotene) reduce risk of Parkinson's disease.

Read more right here:
High β-carotene dietary intake reduces Parkinson's disease among women

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 13 estudios observacionales, que tanto la ingesta dietética alta de vitamina E como el β-caroteno (betacaroteno) reducen el riesgo de enfermedad de Parkinson.

Leer más aquí:
Ingesta dietética alta de β-caroteno reduce enfermedad de Parkinson entre mujeres