Veel witvlees en vis verlagen leverkanker (Higher dietary intake of processed meat increases hepatocellular carcinoma)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 17 observationele studies met in totaal 2915680 deelnemers, waarvan 4953 mensen met leverkanker, dat het eten van veel bewerkt vlees de kans op het krijgen van leverkanker verhoogde, terwijl veel witvlees en vis de kans op het krijgen van leverkanker juist verlaagden.

Lees hier meer over:
Veel witvlees en vis verlagen leverkanker

English:
The investigators found in a review article of 17 observational studies involving 2,915,680 participants, of which 4,953 cases of hepatocellular carcinoma, that a higher dietary intake of processed meat increases the risk of hepatocellular carcinoma, while a higher dietary intake of both white meat and fish decrease the risk of hepatocellular carcinoma.

Read more right here:
Higher dietary intake of processed meat increases hepatocellular carcinoma

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de17 estudios observacionales con 2,915,680 participantes, de los cuales 4,953 casos de carcinoma hepatocelular, que una mayor ingesta dietética de carne procesada aumenta el riesgo de carcinoma hepatocelular, mientras que una mayor ingesta dietética tanto de carne blanca como pescado disminuyen el riesgo de carcinoma hepatocelular.

Leer más aquí:
Una mayor ingesta dietética de carne procesada aumenta carcinoma hepatocelular