Veel zuiveleiwitten via voeding verlaagt mogelijk nierstenen (Meat intake may increase kidney stones)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 14 prospectieve cohort studies, dat hoge inname van vlees en vleesproducten de kans op het krijgen van nierstenen mogelijk verhoogde, terwijl een hoge inname van zuiveleiwitten via voeding de kans op het krijgen van nierstenen mogelijk verlaagde.

Lees hier meer over:
Veel zuiveleiwitten via voeding verlaagt mogelijk nierstenen

English:
The investigators found in a review article of 14 prospective cohort studies, that higher dietary intake of meat and meat products may increase the risk of kidney stones in the general population, while higher dietary intake of dairy proteins may decrease the risk of kidney stones in the general population.

Read more right here:
Meat intake may increase kidney stones

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 14 estudios prospectivos de cohorte, que una mayor ingesta dietética de carne y productos cárnicos puede aumentar el riesgo de cálculos renales en la población general, mientras que una mayor ingesta dietética de proteínas lácteas puede disminuir el riesgo de cálculos renales en la población general.

Leer más aquí:
100 gramos carne roja puede aumentar cálculos renales