Verzadigd vet verhoogt cognitieve stoornissen (Grasa saturada aumenta la enfermedad de Alzheimer)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 9 prospectieve cohort studies met in totaal 23402 deelnemers, dat het eten van veel verzadigd vet de kans op het krijgen van zowel cognitieve stoornissen als de ziekte van Alzheimer verhoogde.

Lees hier meer over:
Verzadigd vet verhoogt cognitieve stoornissen

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 9 prospective cohort studies covering a total of 23,402 participants that there is an increased risk between saturated fat consumption and both cognitive impairment and Alzheimer disease.

Read more right here:
Saturated fat increases Alzheimer disease

A review article of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 9 estudios de cohorte prospectivos que cubren un total de 23,402 participantes, que existe un mayor riesgo entre el consumo de grasas saturadas y el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer.

Leer más aquí:
Grasa saturada aumenta la enfermedad de Alzheimer

Un artículo de revisión de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".