Vis verlaagt borstkanker onder Aziaten ( Omega-3 fatty acids in fish consumption reduce breast cancer in Asian patients)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 4 cohort studies en 7 patient-controle studies met in totaal 130365 Aziatische patiënten, dat het eten van vis de kans op het krijgen van borstkanker onder Aziatische patiënten verlaagde. Dit verlaagde risico werd toegeschreven aan de omega-3 vetzuren in vis.

Lees hier meer over:
Vis verlaagt borstkanker onder Aziaten

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 4 cohort studies and 7 case-control studies with a total of 130,365 Asian patients, that omega-3 fatty acids in fish consumption reduce breast cancer risk in Asian patients.

Read more right here:
Omega-3 fatty acids in fish consumption reduce breast cancer in Asian patients

A review article of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 4 estudios de cohorte y 7 estudios de casos y controles con un total de 130,365 pacientes asiáticas, que los ácidos grasos omega-3 en el consumo de pescado reducen el riesgo de cáncer de mama en pacientes asiáticas.

Leer más aquí:
Ácidos grasos omega-3 en pescado reducen cáncer de mama en pacientes asiáticas

Un artículo de revisión de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".