Vis verlaagt ziekte van Crohn (Pescado reduce el riesgo de enfermedad de Crohn)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 5 prospectieve cohort studies en 7 patiënt-controle studies met in totaal 282610 deelnemers, waarvan 2002 mensen met inflammatoire darmziekten (1061 mensen met de ziekte van Crohn en 937 mensen met colitis ulcerosa), dat het eten van vis de kans op het krijgen van de ziekte van Crohn verlaagde en het eten van n-3 PUFA’s de kans op het krijgen van colitis ulcerosa verlaagde.

Lees hier meer over:
Vis verlaagt ziekte van Crohn

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 5 prospective cohort studies and 7 case-control studies with a total sample size of 282,610 participants which 2,002 of them were cases of inflammatory bowel disease (1,061 Crohn's disease and 937 ulcerative colitis) that fish consumption reduces risk of Crohn's disease and dietary intake of long-chain n-3 PUFAs reduces risk of ulcerative colitis.

Read more right here:
Dietary n-3 PUFAs reduce ulcerative colitis

A review article (a collection of scientific studies on a specific topic) of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 5 estudios prospectivos de cohorte y 7 estudios de casos y controles con un tamaño de muestra total de 282,610 participantes, de los cuales 2,002 fueron casos de enfermedad inflamatoria intestinal (1,061 enfermedad de Crohn y 937 colitis ulcerosa), que el consumo de pescado reduce el riesgo de enfermedad de Crohn y la ingesta dietética de ácidos poliinsaturados n-3 reduce el riesgo de colitis ulcerosa.

Leer más aquí:
Pescado reduce el riesgo de enfermedad de Crohn

Un artículo de revisión (una colección de estudios científicos sobre un tema específico) de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".