Vitamine C-rijke voedingsmiddelen verhogen botmineraaldichtheid (Dietary intake of vitamin C-rich foods reduces risk of osteoporosis)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 4 cohort studies, 11 patiënt-controle studies en 2 cross-sectionele studies met in totaal 19484 deelnemers, dat de inname van veel vitamine C-rijke voedingsmiddelen het risico op het krijgen van heupfracturen, botontkalking en het verlies van de botmineraaldichtheid van de dijbeenhals en de lumbale wervelkolom verlaagde.

Lees hier meer over:
Vitamine C-rijke voedingsmiddelen verhogen botmineraaldichtheid

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 4 cohort studies, 11 case-control studies and 2 cross-sectional studies with a total of 19,484 subjects, that higher dietary intake of vitamin C-oriented foods reduces the risk of hip fracture, osteoporosis and bone mineral density loss, suggesting that people should consume more vitamin C to decrease the risk of hip fracture, osteoporosis and bone mineral density loss, particularly lumbar spine and femoral neck.

Read more right here:
Dietary intake of vitamin C-rich foods reduces risk of osteoporosis

A review article of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 4 estudios de cohorte, 11 estudios de casos y controles y 2 estudios transversales con un total de 19,484 sujetos, que la mayor ingesta dietética de alimentos orientados a la vitamina C reduce el riesgo de fractura de cadera, osteoporosis y la pérdida de densidad mineral ósea, lo que sugiere que las personas deben consumir más vitamina C para disminuir el riesgo de fractura de cadera, osteoporosis y la pérdida de densidad mineral ósea, particularmente columna lumbar y cuello femoral.

Leer más aquí:
Alimentos rico en vitamina C reduce pérdida de densidad mineral ósea

Un artículo de revisión de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".