Vitamine D-tekort verhoogt blindheid bij mensen met suikerziekte (Vitamina deficiencia D aumenta ceguera en personas con diabetes)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 11 cross-sectionele studies en 1 patiënt-controle studie met in total 9057 deelnemers, dat een vitamine D tekort (gedefinieerd als 25(OH)D <20 ng/mL) de kans op het krijgen van zichtsbedreigende diabetische retinopathie bij mensen met suikerziekte verhoogde en daarom is het belangrijk dat een vitamine D-tekort adequaat en tijdig wordt behandeld om het risico op blindheid bij mensen met suikerziekte te verminderen.

Lees hier meer over:
Vitamine D-tekort verhoogt blindheid bij mensen met suikerziekte

English:
The investigators found in a review article of 11 cross-sectional studies and 1 case-control study with a total of  9,057 participants, that vitamin D deficiency (defined as 25(OH)D levels of <20 ng/mL)  increases risk of sight threatening diabetic retinopathy but not non-sight threatening diabetic retinopathy. Given the well-reported associations between vitamin D deficiency and other unfavourable outcomes, it is important that vitamin D deficiency is managed appropriately and in a timely manner to reduce the risk of blindness in people with diabetes.

Read more right here:
Vitamin D deficiency increases blindness in people with diabetes

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 11 estudios transversales y 1 estudio de casos y controles con un total de  9,057 participantes, que la deficiencia de vitamina D (definido como niveles de 25(OH)D <20 ng/mL) aumenta el riesgo de retinopatía diabética que amenaza la vista, pero no la retinopatía diabética que no amenaza la vista. Dadas las asociaciones bien informadas entre la deficiencia de vitamina D y otros resultados desfavorables, es importante que la deficiencia de vitamina D se maneje de manera adecuada y oportuna para reducir el riesgo de ceguera en las personas con diabetes.

Leer más aquí:
Vitamina deficiencia D aumenta ceguera en personas con diabetes