Vitamine D-tekort verhoogt de ziekte van Parkinson (15 minutes/week sunlight exposure decreases risk of Parkinson's disease)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 8 studies dat een vitamine D bloedwaarde lager dan 30 ng/mL de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson verhoogde, terwijl 15 minuten zonlicht per week de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson juist verlaagde.

Lees hier meer over:
Vitamine D-tekort verhoogt de ziekte van Parkinson

English:
The investigators found in a review article of 8 studies, that insufficiency and deficiency of 25-hydroxyvitamin D (vitamin D in blood) and reduced exposure to sunlight increase risk of Parkinson's disease.

Read more right here:
15 minutes/week sunlight exposure decreases risk of Parkinson's disease

Spanish:
Los investigadores concluyeron que la insuficiencia y la deficiencia de 25-hidroxivitamina D (la forma de vitamina D en la sangre) y la exposición reducida a la luz solar aumentan el riesgo de enfermedad de Parkinson.

Leer más aquí:
Deficiencia de vitamina D aumenta enfermedad de Parkinson