Vitamine D verlaagt cholesterolgehalte van mensen met chronische nierziekte (Vitamin D improves fasting glucose among patients with chronic kidney disease)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 17 RCTs, dat het slikken van vitamine D supplementen zowel het nuchter glucosegehalte, de HOMA-IR waarde, het triglyceridengehalte als het totale cholesterolgehalte van mensen met chronische nierziekte verlaagde.

Lees hier meer over:
Vitamine D verlaagt cholesterolgehalte van mensen met chronische nierziekte

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van RCT's geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Is het zinvol om voedingssupplementen te slikken?”. Ja bij een positieve conclusie en nee bij een negatieve conclusie.

English:
The investigators found in a review article of 17 RCTs that there are beneficial effects of vitamin D supplementation or treatment on improving fasting glucose, HOMA-IR, triglycerides and total cholesterol levels among patients with chronic kidney disease.

Read more right here:
Vitamin D improves fasting glucose among patients with chronic kidney disease

A review article of randomized, placebo-controlled double blind clinical trials (RCTs) will answer the following question:
"Do taking dietary supplements make sense?" Yes for a positive conclusion and no for a negative conclusion.

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 17 ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados, que existen efectos beneficiosos de la suplementación o el tratamiento con vitamina D en la mejora la glucosa en ayunas, HOMA-IR, triglicéridos y los niveles de colesterol total entre los pacientes con enfermedad renal crónica.

Leer más aquí:
Vitamina D mejora la glucosa en ayunas entre pacientes con enfermedad renal crónica

Un artículo de revisión de ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados (review of RCTs en inglés) contestará a la siguiente pregunta:
"¿Tengo que tomar suplementos dietéticos?" Sí para una conclusión positiva y no para una conclusión negativa.