Ziekte van Alzheimer verhoogt een hersenbloeding (Alzheimer disease increases risk of hemorrhagic stroke)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 8 studies met in totaal 121719 deelnemers, waarvan 73044 mensen met de ziekte van Alzheimer, dat de ziekte van Alzheimer de kans op het krijgen van een hemorragische beroerte (hersenbloeding) verhoogde.

Lees hier meer over:
Ziekte van Alzheimer verhoogt een hersenbloeding

English:
The investigators found in a review article of 8 studies, representing 121,719 individuals (Alzheimer disease = 73,044 and non-Alzheimer disease = 48,675), that Alzheimer disease increases risk of hemorrhagic stroke.

Read more right here:
Alzheimer disease increases risk of hemorrhagic stroke

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 8 estudios con un total de 121,719 participantes (enfermedad de Alzheimer = 73,044 y no enfermedad de Alzheimer = 48,675), que la enfermedad de Alzheimer aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico.

Leer más aquí:
Enfermedad de Alzheimer aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico