Zout verhoogt slokdarmkanker (Dietary salt intake increases risk of esophageal cancer)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 11 patiënt-controle studies en 1 cohort studie over koolhydratenconsumptie en 16 patiënt-controle studies en 2 cohort studies over zoutconsumptie, dat het eten van zout de kans op het krijgen van slokdarmkanker verhoogde.  

Lees hier meer over:
Zout verhoogt slokdarmkanker

English:
The investigators found in a review article of 11 case-control studies and 1 cohort study, examined carbohydrates consumption and 16 case-control studies and 2 cohort studies, examined salt consumption that dietary salt intake increases risk of esophageal cancer.

Read more right here:
Dietary salt intake increases risk of esophageal cancer

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 11 estudios de casos y controles y 1 estudio de cohorte, que examinaron el consumo de carbohidratos y 16 estudios de casos y controles y 2 estudios de cohorte, que examinaron el consumo de sal, que la ingesta de sal en la dieta aumenta el riesgo de cáncer de esófago.

Leer más aquí:
Sal aumenta cáncer de esófago