Zoutverlaging verlaagt bloeddruk bij mensen met suikerziekte type 2 (Dietary sodium restriction causally reduces blood pressure in patients with type 2 diabetes mellitus)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 8 RCT’s, dat een verlaging van de natriuminname via voeding (met andere woorden een verlaging van de zoutinname via voeding), de bloeddruk van mensen met suikerziekte type 2 causaal verlaagde.

Lees hier meer over:
Zoutverlaging verlaagt causaal bloeddruk bij mensen met suikerziekte type 2

English:
The investigators found in a review article of 8 RCTs, that dietary sodium restriction causally reduces systolic blood pressure and diastolic blood pressure in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM).

Read more right here:
Dietary sodium restriction causally reduces blood pressure in patients with type 2 diabetes mellitus

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 8 ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados, que la restricción de sodio en la dieta reduce la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

Leer más aquí:
Restricción de sodio en la dieta reduce
causalmente presión arterial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2