Krachttraining

Krachttraining

Hieronder vindt u wetenschappelijke studies over krachttraining en gezondheid.

De overzichtsartikelen (meta-analyses) van gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde dubbelblinde humane studies (RCT’s) geven antwoord op de volgende vraag:
“Is het slikken van voedingssupplementen zinvol?”. Ja bij een positieve conclusie en nee bij een negatieve conclusie.

De overzichtsartikelen (meta-analyses) van cohort studies of van patiënt-controle studies geven antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen?”.

Krachttraining verlaagt cholesterolgehalte

Onderzoeksvraag:
Verlaagt krachttraining het bloedvetgehalte (cholesterol- en triglyceridengehalte) en de kans op het krijgen van ontstekingen bij volwassenen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte klinische studies, uitgevoerd tot mei 2017.  

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat krachttraining het totale cholesterolgehalte significant verlaagde [effectengrootte = -0.399, p  0.001].