100 gram roodvlees per dag verhoogt mogelijk de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten


Onderzoeksvraag:
Een associatie tussen bewerkt en roodvleesconsumptie en de totale sterfte wordt genoemd in verschillende epidemiologische studies. Echter, er zijn vele controversiële berichten over het verband tussen vleesconsumptie en doodgaan aan hart- en vaatziekten. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhoogt bewerkt en roodvleesconsumptie de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 13 cohort studies met 1674272 deelnemers.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een hoge bewerkt vleesconsumptie vergeleken met een lage, de kans op het krijgen van all-cause mortaliteit significant met 22% verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een hoge bewerkt vleesconsumptie vergeleken met een lage, de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten significant met 18% verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een hoge roodvleesconsumptie vergeleken met een lage, de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten significant met 16% verhoogde.

De onderzoekers vonden geen verband tussen totale vleesconsumptie en de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten.

De onderzoekers vonden geen verband tussen wit vleesconsumptie en de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten.

De onderzoekers vonden een positief verband tussen 50 gram bewerkt vlees per dag en de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten.

De onderzoekers vonden een positief verband tussen 100 gram roodvlees per dag en de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten.

De onderzoekers concludeerden dat een hoge bewerkt en roodvleesconsumptie de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten verhoogde. Echter, deze resultaten moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd door de hoge waargenomen heterogeniteit in de meeste analyses en de mogelijkheid van residuale counfouding.

Oorspronkelijke titel:
Association between total, processed, red and white meat consumption and all-cause, CVD and IHD mortality: a meta-analysis of cohort studies by Abetea I, Romagueraa D, [...] Norata T.

Link:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9285155&fileId=S000711451400124X

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over vleesconsumptie.