100 mg soja-isoflavonensupplementen per dag verlaagt het lichaamsgewicht bij niet-Aziatische postmenopauzale vrouwen


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van soja-isoflavonen het lichaamgewicht, het nuchter bloedglucose- en nuchter insulinegehalte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 9 RCT’s met 528 deelnemers voor gewicht, 11 RCT’s met 1182 deelnemers voor nuchter bloedglucosegehalte en 11 RCT’s met 1142 deelnemers voor nuchter insulinegehalte.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in niet-Aziatische postmenopauzale vrouwen dat het slikken van soja-isoflavonensupplementen het lichaamsgewicht significant met 0.515 kg [95% BI = -0.895 tot -0.134, p = 0.008] deed afnemen. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in niet-Aziatische postmenopauzale vrouwen dat het slikken van soja-isoflavonensupplementen het nuchter bloedglucosegehalte significant [gewogen gemiddeld verschil = -0.189, 95% BI = -0.344 tot -0.033] deed afnemen. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in niet-Aziatische postmenopauzale vrouwen dat het slikken van soja-isoflavonensupplementen het nuchter insulinegehalte significant [gewogen gemiddeld verschil = -0.940, 95% BI = -1.721 tot -0.159] deed afnemen. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in subgroepen-analyse (om extra informatie te krijgen) dat het slikken van soja-isoflavonensupplementen korter dan 6 maanden, het lichaamsgewicht significant met 0.506 kg [95% BI = -0.888 tot -0.124, p = 0.009] deed afnemen.

De onderzoekers vonden in subgroepen-analyse (om extra informatie te krijgen) dat het slikken van soja-isoflavonensupplementen langer dan 6 maanden, het nuchter bloedglucosegehalte significant [gewogen gemiddeld verschil = -0.270, 95% BI = -0.430 tot -0.110, p = 0.001] deed afnemen.

De onderzoekers vonden in subgroepen-analyse (om extra informatie te krijgen) dat het slikken tot 100 mg soja-isoflavonensupplementen per dag, het lichaamsgewicht het meest deed afnemen.

De onderzoekers vonden in subgroepen-analyse (om extra informatie te krijgen) dat het slikken van soja-isoflavonensupplementen, het lichaamsgewicht en het nuchter insulinegehalte bij vrouwen met een BMI kleiner dan 30 effectiever verlaagde dan bij een BMI groter dan 30.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van soja-isoflavonensupplementen het lichaamsgewicht, het nuchter bloedglucose- en nuchter insulinegehalte bij niet-Aziatische postmenopauzale vrouwen verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Soy isoflavone supplementation could reduce body weight and improve glucose metabolism in non-Asian postmenopausal women--a meta-analysis by Zhang YB, Chen WH […], Na XL.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22858192

Extra informatie van El Mondo:
Suikerpatiënten type 2 hebben vaak een hoog lichaamsgewicht (BMI meestal groter dan 25), een hoog nuchter bloedsuiker- en nuchter insulinegehalte. De belangrijkste oorzaak van suikerziekte type 2 is overgewicht en de belangrijkste gevolgen van suikerziekte type 2 is hart- en vaatziekte en nierproblemen.

De 3 belangrijkste isoflavonen in soja zijn daidzeïne, genisteïne en glyciteïne. Deze 3 vormen zijn de actieve vormen in het menselijk lichaam. Genisteïne is de actiefste van de drie.

Producten

Totale isoflavonen (mg)

Daidzeïne (mg)

Genisteïne (mg)

Sojabonen (100 gram)

128.34

46.46

73.76

Natto (100 gram)

58.93

21.85

29.04

Gefrituurde tofu (100 gram)

48.35

17.83

28

Tempeh (100 gram)

43.52

17.59

24.85

Zachte tofu (100 gram)

29.24

8.59

20.6

Wetenschappelijke studies laten zien dat de minimale hoeveelheid isoflavonen die nodig is om possitieve effecten in het lichaam te bewerkstellen rond 30 tot 50 mg per dag ligt.