150 tot 400 mg magnesium per dag verlaagt hart- en vaatziekten


Onderzoeksvraag:
Prospectieve studies die de associatie tussen de magnesiuminname via voeding of het serum magnesiumgehalte en het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten onderzochten, lieten tegenstrijdige bevindingen zien. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlagen een hoge magnesiuminname via voeding en een hoog serum magnesiumgehalte de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 19 prospectieve cohort studies (11 studies over magnesiuminname via voeding, 6 studies over serum magnesiumgehalte en 2 studies over beiden) met 532979 deelnemers, waarvan 19926 deelnemers die hart- en vaatziekten kregen. De follow-up duur was 7 tot 30 jaar. Er was geen sprake van publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van 468 mg magnesium per dag vergeleken met 223 mg, de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten significant met 15% [95% BI = 0.78-0.92, er was een geringe heterogeniteit tussen de studies] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden een non-lineair verband tussen de magnesiuminname via voeding en het verlaagde risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Het verlaagde risico  was het hoogst tussen 150 en 400 mg magnesium per dag.

De onderzoekers vonden dat het eten van magnesium de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten bij mannen niet-significant met 13% [95% BI = 0.74-1.00] verlaagde en bij vrouwen significant met 14% [95% BI = 0.76-0.95] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 100 mg magnesium per dag de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten significant met 9% [95% BI = 0.86-0.96, er was een geringe heterogeniteit tussen de studies] verlaagde. Significant omdat het risico van 1 niet in de 95% BI van 0.86-0.96 zat.

De onderzoekers vonden dat het serum magnesiumgehalte van 2.07 mEq/L vergeleken met 1.36 mEq/L, de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten significant met 23% [95% BI = 0.66-0.87, er was een geringe heterogeniteit tussen de studies] verlaagde.

De onderzoekers vonden een lineair verband tussen het serum magnesiumgehalte en het verlaagde risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Het lineaire verband werd gevonden tussen 1.44 en 1.8 mEq/l met een significante, verlaagde risico van 9% [95% BI = 0.85-0.97] per 0.1 mEq/l.

De onderzoekers concludeerden dat een non-lineair verband bestond tussen de magnesiuminname via voeding (150-400 mg per dag) en het verlaagde risico op hart- en vaatziekten en een lineair verband bestond tussen het serum magnesiumgehalte (1.44-1.8 mEq/l) en het verlaagde risico op hart- en vaatziekten.

Oorspronkelijke titel:
Magnesium and the Risk of Cardiovascular Events: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies by Qu X, Jin F, […], Dai K.

Link:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0057720   

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over magnesium.