1.6 gram kalium per dag verlaagt een beroerte

 

Onderzoeksvraag:
Prospectieve cohort studies hebben de relatie tussen de dagelijkse inname van kalium en de incidentie van hart- en vaatziekten onderzocht maar hun resultaten zijn niet geheel consistent. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt de dagelijkse inname van kalium de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 15 cohort studies met een gemiddelde follow-up duur van 12.2 jaar (5 tot 19 jaar). De studies kenden 247510 mannelijke en vrouwelijke deelnemers, waarvan 7066 gevallen met een beroerte en 3058 gevallen met hart- en vaatziekten.

De kaliuminname werd verkregen door 24-h dietary recall (n = 2), food frequency questionnaire (n = 6) of 24-uurs urine (n = 3).

Er was een significante heterogeniteit tussen de studies en geen sprake van publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
Een gepoolde analyse liet zien dat 1.64 gram kalium per dag de kans op het krijgen van een beroerte significant met 21% verlaagde [95% BI = 0.68-0.90, p = 0.0007]. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.
Een 21% significante vermindering leidt jaarlijks wereldwijd tot een vermindering van 1155000 doodgevallen, veroorzaakt door een beroerte.

Er was een niet-significante trend van een verlaagde risico op het krijgen van hart- en vaatziekten te herkennen. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat een hoge kaliuminname (1.64 gram per dag) de kans op het krijgen van een beroerte verlaagde en mogelijk ook de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Oorspronkelijke titel:
Potassium Intake, Stroke, and Cardiovascular Disease : A Meta-Analysis of Prospective Studies by D'Elia L, Barba G, [...], Strazzullo P.


Link:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109710049764

Extra informatie van El Mondo:
Kalium verlaagt de bloeddruk terwijl natrium de bloeddruk verhoogt. Lees hier meer over kalium.