2-4 keer per week vis verlaagt doodgaan aan hart- en vaatziekten


Onderzoeksvraag:
Resultaten van studies over visconsumptie en sterfte aan hart- en vaatziekten zijn inconsistent. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het eten van vis de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 17 cohort studies met 315812 deelnemers en de gemiddelde follow-up duur was 15.9 jaar.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van 1 keer per week vis vergeleken met 1-3 keer per maand, de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten significant met 16% [95% BI = 0.75-0.95] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van 2-4 keer per week vis vergeleken met 1-3 keer per maand, de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten significant met 21% [95% BI = 0.67-0.92] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten meer dan 5 keer per week vis vergeleken met 1-3 keer per maand, de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten niet-significant met 17% [95% BI = 0.68-1.01] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 15 g vis per dag, de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten significant met 6% [95% BI = 0.90-0.98] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten tot 4 keer per week vis de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Fish consumption and CHD mortality: an updated meta-analysis of seventeen cohort studies by Zheng J, Huang T, [...], Li D.

Link:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21914258

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over hart- en vaatziekten.

1 keer vis komt overeen met 100-150 gram.