20 microgram vitamine D per dag verlaagt fracturen bij ouderen

 

Onderzoeksvraag:
De resultaten van de meta-analyses naar de relatie tussen vitamine D-suppletie en het verminderen van fracturen zijn inconsistent. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het slikken van 800 IE vitamine D de kans op het krijgen van heupfracturen en niet-vertebrale fracturen bij ouderen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 11 RCT’s met 31022 personen (gemiddelde leeftijd van 76 jaar, 91% vrouwen) met 1111 incidentele heupfracturen en 3770 niet-vertebrale fracturen.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van gemiddeld 800 IE (20 microgram) vitamine D per dag de kans op het krijgen van heupfracturen significant met 30% deed afnemen. De hazard ratio was 0.70 [95% BI = 0.58-0.86]. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het verlaagde risico van 30% toe te schrijven was aan het slikken van gemiddeld 800 IE vitamine D per dag.

De onderzoekers vonden dat het slikken van gemiddeld 800 IE (20 microgram) vitamine D per dag de kans op het krijgen van niet-vertebrale fracturen significant met 14% deed afnemen. De hazard ratio was 0.86 [95% BI = 0.76-0.96]. Significant want 1 zat niet in de 95% BI van 0.76-0.96.

De onderzoekers vonden dat het dagelijks slikken van vitamine D (lager dan 800 IE) vergeleken met het niet dagelijks slikken van vitamine D de kans op het krijgen van heupfracturen niet-significant met 10% deed afnemen. De hazard ratio was 0.90 [95% BI = 0.80-1.01]. Niet-significant wil zeggen, het kan niet met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het verlaagde risico van 10% toe te schrijven was aan het dagelijks slikken van vitamine D. Niet-significant betekent geen verband.

De onderzoekers vonden dat het dagelijks slikken van vitamine D (lager dan 800 IE) vergeleken met het niet dagelijks slikken van vitamine D de kans op het krijgen van niet-vertebrale fracturen significant met 7% deed afnemen. De hazard ratio was 0.93 [95% BI = 0.87-0.99].

De onderzoekers concludeerden dat het dagelijkse slikken van 800 IE vitamine D per dag of meer de kans op het krijgen van heupfracturen en niet-vertebrale fracturen bij mensen van 65 jaar of ouder deed afnemen.

Oorspronkelijke titel:
A Pooled Analysis of Vitamin D Dose Requirements for Fracture Prevention by Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, […], Dawson-Hughes B.

Link:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1109617

Extra informatie van El Mondo:
Wetenschappelijke studies tonen aan dat om gewenste bloedwaarden van 75-80 nanomol/l te krijgen 800-1200 IE vitamine D per dag nodig is.
40 IE vitamine D staat gelijk aan 1 microgram vitamine D. Dus 1200 IE is dan 1200/40 = 30 microgram vitamine D per dag.

Lees meer over vitamine D in de presentatie vitamine D.