200-270 mg magnesium per dag verlaagt dikke darmkanker


Onderzoeksvraag:
De associatie tussen de inname van magnesium via voeding en het risico op het krijgen van  colorectale kanker (dikke darmkanker) is in vele prospectieve studies onderzocht, maar het blijft omstreden vanwege inconsistente resultaten. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het eten van magnesium de kans op het krijgen van dikke darmkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 7 prospectieve cohort studies tot juni 2012 met 333510 deelnemers, waarvan 7435 patiënten met dikke darmkanker.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van veel magnesium vergeleken met weinig magnesium, de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 19% [95% BI = 0.70-0.92] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel magnesium vergeleken met weinig magnesium, de kans op het krijgen van dikke darmkanker bij vrouwen significant met 19% [95% BI = 0.68-0.94] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel magnesium vergeleken met weinig magnesium, de kans op het krijgen van dikke darmkanker bij mannen niet-significant met 24% [95% BI = 0.51-1.01] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden een non-linear verband tussen magnesiuminname via voeding en het verlaagde risico op het krijgen van dikke darmkanker. Het verlaagde risico was het grootste bij 200-270 mg magnesium per dag.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van 200-270 mg magnesium per dag de kans op het krijgen van dikke darmkanker, met name bij vrouwen verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Nonlinear association between magnesium intake and the risk of colorectal cancer by Xinhua Q, Fangchun J, […], Kerong D.

Link:
http://journals.lww.com/eurojgh/Abstract/2013/03000/Nonlinear_association_between_magnesium_intake_and.7.aspx

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over magnesium.

Dikkedarmkanker ontstaat vrijwel altijd uit een poliep. Een dikkedarmpoliep is een woekering van het slijmvlies van de dikke darm. De meeste poliepen zijn goedaardige tumoren en blijven dit ook. Slechts in een klein percentage poliepen komen “onrustige cellen” voor. Wanneer kwaadaardige cellen in de wand van de dikke darm groeien, spreken we van dikkedarmkanker. 
Het merendeel van de tumoren (50 tot 60%) ontstaat in de laatste delen van de dikke darm: het sigmoïd en de endeldarm.

Dikke darmkanker komt voornamelijk voor bij mensen van 60 jaar en ouder. Maar dikke darmkanker kan ook voorkomen op (veel) jongere leeftijd. Bij 5 tot 10% van de patiënten met dikke darmkanker is er sprake van erfelijkheid.

Dikke darmkanker komt iets vaker bij mannen voor dan bij vrouwen..