200 gram rauwe tomaten per dag verlaagt prostaatkanker


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van tomaten de kans op het krijgen van prostaatkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 11 patiënt-controle studies, 5 cohort studies en 5 geneste patiënt-controle studies tot maart 2003. Er was geen sprake van heterogeniteit tussen de studies maar wel gering bewijs van publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een hoge inname (5de quintiel) van rauwe tomaten vergeleken met een lage inname (1ste quintiel), de kans op het krijgen van prostaatkanker niet-significant met 11% [95% BI 0.80-1.00] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een hoge inname (5de quintiel) van gekookte tomaten vergeleken met een lage inname (1ste quintiel), de kans op het krijgen van prostaatkanker significant met 19% [95% BI 0.71-0.92] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in patiënt-controle studies dat het eten van 200 gram rauwe tomaten per dag, de kans op het krijgen van prostaatkanker niet-significant met 3% [95% BI = 0.85-1.10] verlaagde.

De onderzoekers vonden in cohort studies dat het eten van 200 gram rauwe tomaten per dag, de kans op het krijgen van prostaatkanker significant met 22% [95% BI = 0.66-0.92] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel tomaten (200 gram per dag of meer) de kans op het krijgen van prostaatkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
The Role of Tomato Products and Lycopene in the Prevention of Prostate Cancer: A Meta-Analysis of Observational Studies by Etminan M, Takkouche B and Caamaño-Isorna F.

Link:
http://cebp.aacrjournals.org/content/13/3/340.full.pdf+html

Extra informatie van El Mondo:
Tomaten zijn rijk aan lycopeen. Lycopeen is een carotenoïde. Lees hier meer over carotenoïden.

In wetenschappelijke studies wordt vaak een 95% betrouwbaarheid (95% BI) gebruikt, dus nooit 100% betrouwbaarheid. Een 95% BI van 0.66-0.92 wil zeggen, wanneer de onderzoekers dit overzichtsartikel 100 keer zullen uitvoeren dan zullen ze in 95 van de 100 keer een resultaat vinden die ligt tussen 0.66 en 0.92. 5 van de 100 keer zullen ze een resultaat vinden die niet tussen 0.66 en 0.92 liggen.

Significantie wil zeggen, de onderzoekers mogen maximaal 5 van de 100 keer een resultaat vinden die niet tussen 0.66 en 0.92 ligt. Vinden ze 6 of meer van 100 keer een resultaat die niet tussen 0.66 en 0.92 ligt, dan is er sprake van niet-significantie.