200 microgram foliumzuur per dag verlaagt hart- en vaatziekte


Onderzoeksvraag:
Epidemiologische studies zijn inconsistent met betrekking tot de relatie tussen de inname van foliumzuur en het verlaagde risico op hart- en vaatziekten. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt de consumptie van foliumzuur de kans op hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 14 prospectieve cohort studies tot augustus 2010. 7 studies keken naar de foliumzuurinname via voeding en 8 naar het gehalte van foliumzuur in het bloed.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van veel foliumzuur vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten significant met 31% [95% BI = 0.60-0.80] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van 200 microgram foliumzuur per dag de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten significant met 12% [95% BI = 0.82-0.94] verlaagde. Significant want het risico van 1 zat niet in de 95% BI van 0.82-0.94. Risico van 1 wil zeggen, er is geen verhoogde of verlaagde risico.

De onderzoekers vonden dat het hoogste bloed folaatgehalte de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten niet-significant met 26% [95% BI = 0.53-1.02] verlaagde. Niet-significant want het risico van 1 zat in de 95% BI van 0.53-1.02.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging van de bloed folaatgehalte met 5 mmol/l de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten niet-significant met 8% [95% BI = 0.84-1.00] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid maar wel een trend.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van 200 microgram foliumzuur per dag of meer de kans op het krijgen van hart- en vaatziekte verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Folate and risk of coronary heart disease: A meta-analysis of prospective studies by Wang ZM, Zhou B, […], Wang LS.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21924595

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over foliumzuur.

Deze maaltijd levert 200 microgram foliumzuur.