2.3-3.1 gram kalium per dag verlaagt de bloeddruk

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van kalium de bloeddruk?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 22 RCT’s met 1606 deelnemers en 11 cohort studies met 127038 deelnemers.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een verhoogde kaliuminname via voeding de bovendruk significant met 3.49 mmHg [95% BI = 1.82-5.15] en de onderdruk significant met 1.96 mmHg [95% BI = 0.86-3.06] bij mensen met een hoge bloeddruk, verlaagde. Dit verlaagde effect werd niet gevonden in mensen met een normale bloeddruk.

De onderzoekers vonden dat een kaliuminname van 90-120 mmol per dag de bovendruk significant met 7.16 mmHg [95% BI = 1.91-12.41] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid. Het verlaagde effect was niet dosisafhankelijk en het verlaagde effect nam boven 120 mmol per dag niet meer toe.

De onderzoekers vonden dat een verhoogde kaliuminname via voeding geen significant nadelig effect had op de nierfunctie, de bloedvetten of catecholamineconcentratie bij volwassenen.

De onderzoekers vonden dat een verhoogde kaliuminname de kans op het krijgen van een beroerte significant met 24% [95% BI = 0.66-0.89] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat een verhoogde kaliuminname de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten niet-significant met 4% [95% BI = 0.78-1.19] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid, maar wel een trend.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van 90-120 mmol (2.3-3.1gram) kalium per dag de bloeddruk verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Effect of increased potassium intake on cardiovascular risk factors and disease: systematic review and meta-analyses by Aburto NJ, Hanson S, […], Cappuccio FP.

Link:
http://www.bmj.com/highwire/filestream/639308/field_highwire_article_pdf/0/bmj.f1378

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over kalium.