240 mg magnesiumsupplementen per dag verlaagt de bovendruk


Onderzoeksvraag:
Bestaat er een dosis-afhankelijk verband tussen het slikken van magnesiumsupplementen en het verlagen van de bloeddruk?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 20 RCT’s (16 met hypertensieve en 6 met normotensieve deelnemers) met in totaal 1220 deelnemers.

De dosering van magnesiumsupplementen in de studies varieerde van 10 tot 40 mmol/dag met gemiddeld 15.4 mmol per dag oftewel 370 mg magnesium per dag.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van magnesiumsupplementen de systolische bloeddruk niet significant met 0.6 mmHg [95% BI = -2.2 tot 1.0] en de diastolische bloeddruk niet significant met 0.8 mmHg [95% BI = -1.9 to 0.4] verlaagde.

Echter, de onderzoekers vonden een dosis-afhankelijk verband tussen het slikken van magnesiumssuplementen en het verlagen van de bloeddruk. Ze vonden dat elke 10 mmol (240 mg) magnesiumsupplementen per dag, de systolische bloeddruk significant met 4.3 mmHg [95% BI = 6.3 to 2.2, p < 0.001] en de diastolische bloeddruk niet significant met 2.3 mmHg [95% BI = 4.9 tot 0.0, p = 0.09] verlaagde.
Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat een dosis-afhankelijk verband bestond tussen het slikken van magnesiumsupplementen en het verlagen van de bloeddruk, met name de systolische bloeddruk (bovendruk).

Oorspronkelijke titel:
The effect of magnesium supplementation on blood pressure: a meta-analysis of randomized clinical trials by Jeea SH, Miller ER, [...], Klagb MJ.

Link:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895706102029643

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over hoge bloeddruk.