25 mg lycopeen per dag verlaagt het LDL-cholesterolgehalte met 10%

 

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van lycopeen het cholesterolgehalte en de bloeddruk?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 12 RCT’s.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van 25 mg lycopeen of meer per dag het totale cholesterolgehalte significant met 7.55 mg/dl [±6.15 mg/dl, p=0.02] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van 25 mg lycopeen of meer per dag het LDL-cholesterolgehalte significant met 10.35 mg/dl [±5.64 mg/dl, p=0.0003] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

Het effect van lycopeen op het totale cholesterol- en LDL-cholesterolgehalte verloor haar significantie bij een inname van minder dan 25 mg lycopeen per dag. Geen significantie wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van 25 mg lycopeen of meer per dag de bovendruk significant met 5.60 mmHg [±5.26 mmHg, p=0.04] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat een lycopeeninname van 25 mg of meer per dag het LDL-cholesterol met ongeveer 10% verlaagde, wat vergelijkbaar is met het effect van een lage dose statines bij patiënten met een licht verhoogd cholesterolgehalte. Verder is meer onderzoek nodig om het gesuggereerde gunstige effect op het totale serum cholesterolgehalte en de systolische bloeddruk (bovenddruk) te bevestigen.

Oorspronkelijke titel:
Protective effect of lycopene on serum cholesterol and blood pressure: Meta-analyses of intervention trials by Ried K and Fakler P.

Link:
http://www.maturitas.org/article/S0378-5122%2810%2900446-9/abstract

Extra informatie van El Mondo:
Lycopeen is een carotenoïde en is verantwoordelijk voor de rode kleur van de tomaten.