250 mcg chromiumsupplementen verlaagt het nuchter bloedsuikerniveau van suikerpatiënten type 2


Onderzoeksvraag:
Hebben suikerpatiënten type 2 baat bij het slikken van chromiumsupplementen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 7 RCT’s die minimaal 3 maanden duurden.
De dosering van chromiumsupplementen was 250 mcg of hoger.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van chromiumsupplementen het nuchter bloedsuikerniveau van suikerpatiënten type 2 significant met 0.95 [95% BI = -1.42 tot -0.49, p < 0.0001] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het slikken van chromiumsupplementen de HbA1c-waarde van suikerpatiënten type 2 niet significant met 0.33 [95% BI = -0.72 tot 0.06, p = 0.1] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het slikken van chromiumsupplementen het triglyceridengehalte van suikerpatiënten type 2 niet significant met 0.15 [95% BI = -0.36 tot 0.07, p = 0.18] verlaagde..

De onderzoekers vonden dat het slikken van chromiumsupplementen de BMI van suikerpatiënten type 2 niet significant met 0.07 [95% BI = -0.37 tot 0.23, p = 0.66] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van chromiumsupplementen (minimaal 250 mcg per dag gedurende minimaal 3 maanden) het nuchter bloedsuikerniveau van suikerpatienten type 2 verlaagde maar niet de HbA1c-waarde, het triglyceridengehalte en de BMI.

Oorspronkelijke titel:
Effect of Chromium on Glucose and Lipid Profiles in Patients with Type 2 Diabetes; A Meta-analysis Review of Randomized Trials by Abdollahi M, Farshchi A, […], Seyedifar M.

Link:
http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/JPPS/article/view/18858/15149

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over chromium.