41 gram (plantaardig) eiwit per dag verlaagt de bloeddruk

Onderzoeksvraag:
Er is een groeiend bewijs uit epidemiologische studies dat eiwitinname via voeding de bloeddruk gunstig beïnvloedt, maar de bevindingen zijn niet eenduidig​​. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt een hoge eiwitinname via voeding de bloeddruk?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 8 cross-sectionele studies (n = 48 985), 4 prospectieve studies (n = 11761) en 17 RCT’s (n = 1449).  

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in cross-sectionele studies dat per 25 gram eiwit de systolische bloeddruk (bovendruk) significant met 0.20 mmHg [95% BI = -0.39 tot -0.01] verlaagde. Er werd geen verband gevonden in prospectieve cohort studies.
Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in RCT’s dat het eten van 41 gram eiwit per dag ten opzichte van 41 gram koolhydraten in de controlegroep, de systolische bloeddruk significant met 2.11 mmHg [95% BI = -2.86 tot -1.37] verlaagde.

De onderzoekers vonden in cross-sectionele studies dat per 11 gram plantaardig eiwit de bloeddruk niet-significant met 0.52 mmHg [95% BI = -1.10 tot 0.05] verlaagde. Er werd geen verband gevonden voor dierlijk eiwit. Echter, in prospectieve studies en RCT’s was de associatie tussen planaardig eiwit en bloeddruk en dierlijk eiwit en bloeddruk min of meer hetzelfde.
Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat het vervangen van koolhydraten door eiwit, met name door planaardig eiwit in een voeding, de bloeddruk verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Intake of total protein, plant protein and animal protein in relation to blood pressure: a meta-analysis of observational and intervention studies by Tielemans SMAJ, van der Kuil WA, […], Geleijnse JM.

Link:
http://www.nature.com/jhh/journal/vaop/ncurrent/full/jhh201316a.html

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over eiwit.

Resultaten gevonden in RCT’s  wegen zwaarder dan resultaten gevonden in cross-sectionele en in prospectieve studies.

41 gram eiwit per dag komt overeen met een voeding met 9 En% eiwit. Welke producten 9 En% eiwit leveren, kunt u hier opzoeken.

Deze maaltijd levert 42 gram eiwit.