5 gram zout of minder per dag verlaagt de bloeddruk


Onderzoeksvraag:
Verlaagt een lage inname van natrium de bloeddruk?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 14 cohort studies en 5 RCT’s die mortaliteit, cardiovasculaire hartziekten, beroerte of coronaire hartziekten als uitkomstmaten hadden en 37 RCT’s die bloeddruk, het functioneren van de nieren, de bloedvetten en de catecholamineconcentratie als uitkomstmaten hadden. Verder bevatte dit overzichtsartikel ook 9 RCT’s en 1 cohort studie die de bloeddruk bij kinderen als uitkomstmaat (=eindpunt van de studie) hadden.  

De RCT’s hadden een follow-up van 4 weken tot 36 maanden (merendeel (n=31) minder dan 3 maanden) met 5508 deelnemers en gebruikten 24-uurs urine om de natriuminname te meten. Het verschil in de natriuminname tussen de interventie- en de controlegroep bedroeg 40 mmol/dag (920 mg) of meer.
De cohort studies hadden een follow-up van minstens 1 jaar.

De funnel plots lieten een geringe risico van publicatie bias zien.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in 36 RCT’s uitgevoerd bij volwassenen dat een verlaagde inname van natrium de bovendruk significant met 3.39 mmHg [95% BI = 2.46-4.31] en de onderdruk significant met 1.54 mmHg [95% BI = 0.98-2.11] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een natriuminname van 2 gram of meer (komt overeen met 5 gram zout of meer) per dag vergeleken met minder dan 2 gram per dag, de bovendruk significant met 3.47 mmHg [95% BI = 0.76-6.18] en de onderdruk significant met 1.81 mmHg  [95% BI = 0.54-3.08] verlaagde.

De onderzoekers vonden in volwassen dat een verlaagde inname van natrium geen significante, nadelige effecten op de bloedvetten, het functioneren van de nieren en de catecholamineconcentratie [p>0.05] had.

De onderzoekers vonden dat een verhoogde inname van natrium het risico op het krijgen van een beroerte significant met 24% [95% BI = 1.08-1.43] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een verhoogde inname van natrium het risico op doodgaan aan een beroerte significant met 63% [95% BI = 1.27-2.10] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een verhoogde inname van natrium het risico op doodgaan aan hart- en vaatziekten significant met 32% [95% BI = 1.13-1.53] verhoogde.

Bij kinderen leidde een verlaagde inname van natrium tot een significante verlaging van de bovendruk met 0.84 mmHg [95% BI = 0.25-1.43] en de onderdruk met 0.87 mmHg [95% = 0.14-1.60].

De subgroepenanalyse (om extra informatie te krijgen) liet zien dat een verlaagde inname van natrium de bloeddruk in zowel mensen met een hoge bloeddruk als mensen met een normale bloeddruk verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat een lage inname van natrium (komt overeen met 5 gram zout of minder per dag) de bloeddruk en de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Effect of lower sodium intake on health: systematic review and meta-analyses by Aburto NJ, Ziolkovska A, […], Meerpohl JJ.
Link:
http://www.bmj.com/content/346/bmj.f1326?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+bmj%2Fresearch+%28Latest+BMJ+Research%29

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over natrium.
1 gram zout (natriumchloride) levert 0.4 gram natrium en 0.6 gram chloride. Dus 2 gram natrium komt overeen met 5 gram zout.
Het is niet zout maar natrium dat de bloeddruk verhoogt. Vanaf 2014 is het niet meer wettelijk verplicht het natriumgehalte (wel het zoutgehalte) van een levensmiddel op de verpakking te vermelden.

Zoutarme producten zijn producten met 0.1-0.5 gram natrium per 100 gram. Welke producten 0.1-0.5 gram natrium per 100 gram bevatten, kunt u hier opzoeken.
Zoutrijke producten zijn producten met meer dan 0.3 gram zout per 100 kcal of meer dan 0.5 gram natrium per 100 gram. Met deze formule kunt u uitrekenen of een product in de supermarkt zoutrijk is of niet.
5 gram zout per dag komt overeen met een voeding met maximaal 0.25 gram zout per 100 kcal.