5 mg foliumzuur per dag gedurende minimaal 4 weken verlaagt het homocysteïnegehalte van patiënten met een coronaire hartziekte


Onderzoeksvraag:
Verbeteren foliumzuursupplementen de endothele functie van hartpatiënten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 6 RCT’s met 191 patiënten in de foliumzuursuppletiegroep en 186 in de placebogroep. De meerderheid van de deelnemers was man.
De duur van de suppletie varieerde van 8 weken tot 4 maanden.
Er was sprake van positieve publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat foliumzuursupplementen de flow-gemedieerde dilatatie oftewel FMD [MD = 57.72 μm, 95% BI = 50.14-65.31, p < 0.05] significant verbeterde.

De onderzoekers vonden dat foliumzuursupplementen het plasma homocysteïnegehalte  [MD = -3.66 μmol/L, 95% CI, -5.44 tot -1.87, p < 0.05, I2 = 87%] significant verbeterde.

De onderzoekers concludeerden dat 5 mg foliumzuur per dag gedurende minimaal 4 weken de flow-gemedieerde dilatatie verbeterde en het plasma homocysteïnegehalte verlaagde bij patiënten met een coronaire hartziekte. Dus heeft dit overzichtsartikel in de vorm van een meta-analyse het belang van een hoge dosis foliumzuur voor de verbetering van de functie van het endotheel onderstreept. Foliumzuur moet worden aanbevolen aan patiënten met een coronaire hartziekte. Echter, er zijn meer RCT’s nodig om de conclusie van deze meta-analyse te bevestigen.

Oorspronkelijke titel:
Efficacy of folic acid supplementation on endothelial function and plasma homocysteine concentration in coronary artery disease: A meta-analysis of randomized controlled trials By YI X, ZHOU Y, […], JIANG X.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3991512/

Extra informatie van El Mondo:
Coronaire hartziekten zijn aandoeningen die worden veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders (coronairarteriën). De twee bekendste diagnosen zijn acuut hartinfarct en angina pectoris.

Het is via voeding niet mogelijk om dagelijks 5 mg foliumzuur binnen te krijgen. Via voeding is slechts mogelijk om 0.2-0.3 mg foliumzuur binnen te krijgen.

Vind hier meer studies over foliumzuur en het verlagen van het homocysteïnegehalte.