5 mg zink per dag via voeding verlaagt dikke darmkanker


Onderzoeksvraag:
Epidemiologische bevindingen betreffende het verband tussen inname van heemijzer en zink en het krijgen van dikke darmkanker leveren tegenstrijdige resultaten op. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhogen heemijzer- en zinkinname via voeding de kans op het krijgen van dikke darmkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 8 prospectieve studies over heemijzerinname en 6 prospectieve studies over zinkinname.

Er was gering bewijs van publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een hoge heemijzerinname via voeding vergeleken met een lage inname, de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 14% [RR = 1.14, 95% BI = 1.04-1.24] verhoogde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een hoge zinkinname via voeding vergeleken met een lage inname, de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 17% [RR = 0.83, 95% BI = 0.72-0.94] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in een dosisafhankelijke analyse dat elke verhoging met 1 mg heemijzer per dag, de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 11% [95% BI = 1.03-1.18] verhoogde.

De onderzoekers vonden in een dosisafhankelijke analyse dat elke verhoging met 5 mg zink per dag, de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 14% [95 % BI = 0.78-0.96] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat heemijzerinname (1 mg of meer per dag) via voeding de kans op het krijgen van dikke darmkanker verhoogde terwijl zinkinname (5 mg of meer per dag) dikke darmkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Intakes of heme iron and zinc and colorectal cancer incidence: a meta-analysis of prospective studies by Lei Qiao and Yong Feng.

Link:
http://link.springer.com/article/10.1007/s10552-013-0197-x

Extra informatie van El Mondo:
Heemijzer zit voornamelijk in roodvlees en vandaar de aanbeveling van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: eet niet meer dan 500 gram roodvlees per week (om zo de kans op het krijgen van dikke darmkanker te verlagen).

Vind hier meer studies over dikke darmkanker.