500-2000 mg vitamine C verlaagt mogelijk inspanningsastma

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van vitamine C de inspanning-geïnduceerde bronchoconstrictie (inspanningsastma)?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 3 RCT’s met 40 deelnemers.
Er was geen heterogeniteit (I2=0%) want de fixed effect model werd gebruikt.
De dosering van vitamine C was 0.5-2 gram voor 1 dag of voor meerdere dagen. De gemiddelde leeftijd in 1 studie was 14 jaar en 25 en 26 jaar in andere 2 studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van vitamine C vlak voor de inspanning de kans op het krijgen van de inspanning-geïnduceerde bronchoconstrictie significant verlaagde. De afname van de postinspanning FEV1 (FEV1 = geforceerde uitademingsvolume in 1 sec) verminderde significant met 8.4% [95% BI = 4.6-12%, p<0.001].

De onderzoeker concludeerde dat mensen die lijden aan inspanning-geïnduceerde bronchoconstrictie mogelijk baat hadden bij het slikken van 500-2000 mg vitamine C vlak voor de inspanning. Mogelijk omdat er te weinig studies voor handen waren en de studies bevatten bovendien weinig deelnemers.

Oorspronkelijke titel:
Vitamin C may alleviate exercise-induced bronchoconstriction: a meta-analysis by Hemilä H.

Link:
http://bmjopen.bmj.com/content/3/6/e002416.full

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over vitamine C.
Het is niet mogelijk via voeding 500 mg vitamine C binnen te krijgen.