500 mg vitamine C per dag verlaagt het cholesterolgehalte bij mensen met hoog cholesterolgehalte


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van vitamine C het cholesterolgehalte bij mensen met een hoog cholesterolgehalte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 13 RCT’s. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 48 tot 82 jaar.

De dosering van vitamine C was minimaal 500 mg per dag gedurende 3 tot 24 weken.
De deelnemers in de interventiegroep hadden aan het begin van de studie een cholesterolgehalte van 163.7 mg/dL en in de controlegroep was dat 154.6 mg/dL.

Er was sprake van heterogeniteit want het random effect model werd gebruikt maar geen sprake van publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden (in 11 RCT’s met 328 personen in de interventiegroep en 310 in de controlegroep, gemiddeld leeftijd was 58.9 jaar) dat het slikken van vitamine C gedurende 10 weken het LDL cholesterolgehalte (slecht cholesterol) significant met 7.9 mg/dL of 5% [95% BI = −12.3 tot −3.5, p = 0 .000] verlaagde.
Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden (in 12 RCT’s met 355 personen in de interventiegroep en 338 in de controlegroep, gemiddeld leeftijd was 60.8 jaar) dat het slikken van vitamine C gedurende 10 weken het HDL cholesterolgehalte (goed cholesterol) niet-significant met 1.1 mg/dL of 2.3% [95% BI = −0.2 tot 2.3] verhoogde.
Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden (in 10 RCT’s met 289 personen in de interventiegroep en 270 in de controlegroep, gemiddeld leeftijd was 55.7 jaar) dat het slikken van vitamine C gedurende 8 weken het triglyceridengehalte significant met 20.1 mg/dL of 8.8% [95% BI = −33.3 tot −6.8, p < 0 .003] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het slikken van vitamine C het LDL/HDL ratio met 0.60 of 16.2% verlaagde. 16.2% verlaging komt overeen met een verlaagde kans van 10.2% op het krijgen van hart- en vaatziekten.

De onderzoekers vonden dat het slikken van vitamine C het triglyceriden/HDL ratio met 0.47 of 9.4% verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van minimaal 500 mg vitamine C per dag gedurende 8-10 weken, het LDL cholesterol- en triglyceridengehalte van mensen met een hoog cholesterolgehalte verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Vitamin C supplementation lowers serum low-density lipoprotein cholesterol and triglycerides: a meta-analysis of 13 randomized controlled trials by McRae MP.

Link:
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2682928/

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over cholesterol en vitamine C.
Het is niet mogelijk om via voeding 500 mg vitamine C binnen te krijgen.

Een optimaal LDL cholesterolgehalte is <100 mg/dL.
Het cholesterolgehalte kan van dag tot dag ongeveer 10 procent verschillen.
Gewenste totaal cholesterol/HDL ratio is beneden 5:1; optimaal is beneden 3.5:1.
Gewenste LDL cholesterol/HDL ratio is beneden 5:1; optimaal is beneden 3.5:1.
Gewenste HDL cholesterol/LDL ratio is boven 0.3; optimaal is boven 0.4.
De cholesterolratio is een betere voorspeller voor hart- en vaatziekten dan de totale cholesterolwaarde.

Hoe hoger het LDL cholesterol- en triglyceridengehalte, des te hoger het risico op hart- en vaatziekten is.
Hoe hoger het HDL cholesterolgehalte, des te lager het risico op hart- en vaatziekten is. HDL-cholesterol zorgt voor transport van cholesterol vanuit de vaatwand naar de lever. Hoe hoger het HDL-cholesterol, des te beter is de afvoer van overtollig cholesterol naar de lever.