6 teentjes knoflook per week verlaagt mogelijk dikke darmkanker en maagkanker

 

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van knoflook de kans op het krijgen van kanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 22 studies (patiënt-controle studies en cohort studies) tot augustus 1999. Er was sprake van heterogeniteit tussen de studies (p = 0.0002) en publicatie bias (p = 0.049). 

Het verschil tussen de hoogste en de laagste inname van knoflook was 16 gram per week (5-6 teentjes knoflook).  

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat mensen  met de hoogste inname van knoflook vergeleken met de laagste inname, de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 31% [95% BI = 0.55-0.89] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat mensen  met de hoogste inname van knoflook vergeleken met de laagste inname, de kans op het krijgen van maagkanker significant met 47% [95% BI = 0.31-0.92] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel knoflook (6 teentjes of meer per week) de kans op het krijgen van dikke darmkanker en maagkanker mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat er sprake was van heterogeniteit tussen de studies en publicatie bias.

Oorspronkelijke titel:
Garlic consumption and cancer prevention: meta-analyses of colorectal and stomach cancers by Fleischauer AT, Poole C and Arab L.

Link:
http://ajcn.nutrition.org/content/72/4/1047.full.pdf+html

Extra informatie van El Mondo:
Knoflook bevat 33 zwavelhoudende verbindingen. Allicine wordt beschouwd als de belangrijkste bioactieve zwavelverbinding in knoflook. Wanneer knoflook wordt gehakt of geplet, zet het enzym allinase (aanwezig in knoflook) alliine (aanwezig in intacte knoflook) om in allicine. De typische geur van knoflook is afkomstig van de afbraakproducten van allicine.

1 mg alliine staat gelijk aan 0.45 mg allicine. 1 gram knoflook levert 2.5-4.5 mg allicine. Dus een teentje knoflook van 2 gram levert 5-9 mg allicine.

De effectieve dosering van knoflook is niet vastgesteld maar de aanbevolen dosering in wetenschappelijke studies voor volwassenen is 4 g (een tot twee teentjes) rauwe knoflook per dag.