600-900 mg knoflooksupplementen per dag verlaagt de bloeddruk


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van knoflooksupplementen de bloeddruk?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 11 RCT’s tot oktober 2007. De doseringen van de knoflooksupplementen varieerden van 3.6 tot 5.4 mg allicine per dag oftewel 600-900 mg. De duur van 7 van de 11 studies was 12 weken.
Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat mensen die knoflooksupplementen slikten vergeleken met mensen die geen knoflooksupplementen slikten, hadden een significante verlaging van de bovendruk met 4.6 mmHg [±2.8 mmHg, p = 0.001]. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat mensen met een hoge bloeddruk die knoflooksupplementen slikten vergeleken met mensen die geen knoflooksupplementen slikten, hadden een significante verlaging van de bovendruk met 8.4 mmHg [±2.8 mmHg, p < 0.001] en een significante verlaging van de onderdruk met 7.3 mmHg [±1.5 mmHg, p < 0.001].

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van knoflooksupplementen (600-900 mg per dag) de bloeddruk verlaagde, met name in mensen met een hoge bloeddruk.

Oorspronkelijke titel:
Effect of garlic on blood pressure: A systematic review and meta-analysis by Ried K, Frank OR, […], Sullivan T.

Link:
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2261-8-13.pdf%20%28

Extra informatie van El Mondo:
Knoflook bevat 33 zwavelhoudende verbindingen. Allicine wordt beschouwd als de belangrijkste bioactieve zwavelverbinding in knoflook. Wanneer knoflook wordt gehakt of geplet, zet het enzym allinase (aanwezig in knoflook) alliine (aanwezig in intacte knoflook) om in allicine. De typische geur van knoflook is afkomstig van de afbraakproducten van allicine.

1 mg alliine staat gelijk aan 0.45 mg allicine. 1 gram knoflook levert 2.5-4.5 mg allicine. Dus een teentje knoflook van 2 gram levert 5-9 mg allicine. Dus 3.6 mg allicine komt overeen met 0.8-1.44 gram knoflook en 5.4 mg allicine komt overeen met 1.2-2.2 gram knoflook.