ADHD-patiënten hebben mogelijk baat bij omega-3 en omega-6 vetzuren

Onderzoeksvraag:
Beschikbare informatie over klinische richtlijnen en overzichtsartikelen is controversieel en is onvoldoende om de klinische werkzaamheid van de suppletie met omega-3 en omega-6 vetzuren in neurologische aandoeningen te kunnen bepalen. Aanvullende behandeling kan effectief zijn bij de behandeling van deze aandoeningen. Het doel van dit systematische overzichtsartikel was daarom om de werkzaamheid en de veiligheid van het suppleren van omega-3 en omega-6 vetzuren bij neurologische aandoeningen te evalueren.

Hebben patiënten met neurologische aandoeningen baat bij het slikken van omega-3 en omega-6 vetzuren?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 5 RCT’s. Alleen RCT’s kunnen een causaal verband aantonen. In vier van de vijf studies werd het effect van de suppletie met vetzuren in kinderen met ADHD bekeken terwijl één studie het effect in kinderen met coördinatieproblemen bestudeerde. De leeftijd varieerde tussen 6 tot 18 jaar en de suppletieperiode varieerde tussen 2en 6 maanden. De meest gebruikte dosis was 558 mg EPA + 174 mg DHA + 60 mg GLA + 10.8 mg vitamine E per dag.

Het was niet mogelijk om een meta-analyse uit te voeren, daarvoor waren de studies te verschillend.

Resultaten en conclusies:
Dit systematische overzichtsartikel liet zien dat er geen significant verschil in de verbetering van de ADHD-symptomen tussen de placebo-groep en de interventie-groep was, maar er was duidelijk een klinische verbetering.

De onderzoekers concludeerden dat er geen wetenschappelijk bewijs was voor het slikken van omega-3 en omega-6 vetzuren bij kinderen met ADHD. Maar vanwege klinische verbetering en voldoende veiligheid kan het slikken van omega-3 en omega-6 vetzuren nuttig zijn zonder vervanging de farmacologische behandeling.

Oorspronkelijke titel:
Revisión sistemática de la eficacia y seguridad del suplemento con ácidos grasos omega 3 y omega 6 en los trastornos del neurodesarrollo por Calderón-Moore A, Pizarro-Castellanos M y, Rizzoli-Córdoba A.

Link:
http://www.nietoeditores.com.mx/download/bol_med_HIM/2012/Julio-Agosto/Bol%20Hosp%20Infant%204.5%20Revision.pdf

Extra informatie van El Mondo:
EPA staat voor eicosapentaeenzuur, DHA voor docosahexaeenzuur en GLA voor gamma-linoleenzuur. EPA en DHA zijn omega-3 visvetzuren en worden alleen in vissen gevonden. GLA is een omega-6 vetzuur dat in het lichaam uit linolzuur wordt gevormd. Lees meer over EPA, DHA en linolzuur in de presentatie vetten.