Alcohol verlaagt mogelijk ACPA-positieve reuma


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het drinken van alcohol de kans op het krijgen van reuma?

Studieopzet:
De meta-analyse bevatte 6 patiënt-controle studies (3564 mensen met reuma en 8477 zonder reuma) en 3 cohort studies (84421 deelnemers, waarvan 444 met reuma).

Resultaten en conclusies:

De meta-analyse liet zien dat mensen die alcohol dronken, liepen significant 48% [95% BI = 0.36-0.76] minder kans op het krijgen van ACPA-positieve reuma dan mensen die geen alcohol dronken. Significant wil zeggen, er is een verband bij 95% betrouwbaarheid.

De meta-analyse liet zien dat mensen die alcohol dronken, liepen niet-significant 26% [95% BI = 0.53-0.1.05] minder kans op het krijgen van ACPA-negatieve reuma dan mensen die geen alcohol dronken. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij 95% betrouwbaarheid.

De subgroep-analyse liet een significante, verminderde risico in patiënt-controle studies zien maar niet in cohort studies.

Op grond van de gevonden resultaten concludeerden de onderzoekers dat het drinken van alcohol mogelijk bescherming bood tegen het krijgen van ACPA-positieve reuma. Mogelijk omdat er geen significant verlaagd risico werd gevonden in cohort studies.

Oorspronkelijke titel:
The protective effect of alcohol on developing rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis by Scott IC, Tan R, […], Cope AP.

Link:
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/early/2013/01/03/rheumatology.kes376.short

Extra informatie van El Mondo:
Om een betrouwbaar beeld te krijgen moet het significante gevonden risico in patiënt-controle studies ook gevonden worden in cohort studies. In cohort studies worden namelijk minder fouten gemaakt dan in patiënt-controle studies en hoe minder gemaakte fouten zijn, des betrouwbaarder de conclusies zijn.
Lees hier meer over meta-analyse, patiënt-controle en cohort studies.

Wanneer iemand reumatoïde artritis (reuma) heeft, zijn er 2 soorten antistoffen in het bloed aantoonbaar:

  • Reumafactoren (RF)
  • Gecitrullineerde eiwitten (ACPA)

Ongeveer 80% van de mensen met reumatoïde artritis heeft RF (reumafactor) of ACPA in het bloed.