Alfa-caroteen verlaagt de kans op het krijgen van borstkanker


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van carotenoïden het risico op het krijgen van borstkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 33 studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in cohort studies dat vergeleken met de laagste inname, verlaagde de hoogste inname van alfa-caroteen via voeding de kans op het krijgen van borstkanker significant met 9% [pooled RR = 0.91, 95% BI = 0.85-0.98, p=0.01]. Significant wil zeggen, er is een verband.

De onderzoekers vonden in cohort studies dat vergeleken met de laagste inname, verlaagde de hoogste inname van beta-caroteen via voeding de kans op het krijgen van borstkanker niet-significant met 6% [pooled RR = 0.94, 95% BI = 0.88-1.00, p=0.05]. Niet-significant wil zeggen, er is geen een verband. Niet-significant want RR van 1 zat in de 95% BI van 0.88-1.00.

De onderzoekers vonden in cohort studies dat vergeleken met de laagste inname, verlaagde de hoogste inname van totale beta-caroteen via voeding de kans op het krijgen van borstkanker niet-significant met 5% [pooled RR = 0.95, 95% BI = 0.90-1.01, p=0.08]. Niet-significant wil zeggen, er kan niet met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat de verlaagde risico van 5% toe te schrijven was aan het eten van veel beta-caroteen.

Een significant dosisafhankelijk verband werd in cohort studies gevonden tussen de hoogste inname van zowel beta-caroteen en totale beta-caroteen via voeding [P trend < 0.01, P trend = 0.03] en het verlaagde risico op het krijgen van borstkanker.

Een significant dosisafhankelijk verband werd in cohort studies gevonden tussen de hoogste inname van zowel beta-caroteen en totale beta-caroteen via voeding [P trend < 0.01, P trend < 0.01] en het verlaagde risico op het krijgen van borstkanker.

Geen significant verband werd gevonden tussen beta-cryptoxanthine, luteine en/of zeaxanthine en lycopeen en het verlaagde risico op het krijgen van borstkanker.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van alfa-caroteen de kans op het krijgen van borstkanker verlaagde. Echter, het positief effect van beta-caroteen moet nog bevestigd worden.

Oorspronkelijke titel:
Carotenoids and breast cancer risk: a meta-analysis and meta-regression by Hu F, Yi BW, […], Zhao Y.

Link:
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10549-011-1723-8?LI=true

Extra informatie van El Mondo:
Lees meer over caroteen in de presentatie carotenoïden.

Waarom de conclusie gevonden in cohort studies betrouwbaarder is dan in patiënt-controle studies valt te lezen in de presentatie studieopzet.