Algemene voorwaarden

Wie gebruikt maakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. El Mondo behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Artikel 1: Website
El Mondo is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch mechanisch door kopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van El Mondo. De informatie mag alleen worden gedownload voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. El Mondo streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan El Mondo niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. El Mondo aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site. 

Artikel 2: Links naar andere websites
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. El Mondo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Artikel 3: Persoonlijke gegevens
El Mondo zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelen. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Artikel 4: Presentaties

 • El Mondo blijft eigenaar van de presentaties. El Mondo behoudt het recht de presentatie naar eigen inzichten te veranderen.
 • De presentaties zijn alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
 • Het aan derden geven van de presentaties zonder schriftelijke goedkeuring van El Mondo is strafbaar. U overtreedt namelijk hiermee de auteursrecht.
 • Aan de presentaties kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De voedingsaanbevelingen in de presentaties zijn alleen van toepassing op gezonde
 • personen. Wanneer u ziek bent, wordt u verzocht contact op te nemen met uw huisarts of een specialist.
 • U dient de eerste 2 pagina’s van elke presentatie te lezen.

Artikel 5: Voedingsconsult

 • Indien u een gemaakte afspraak bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, worden de consultkosten alsnog bij u in rekening gebracht.
 • El Mondo houdt zich het recht voor cliënten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 • Bent u voorafgaand aan de afspraak in hetzelfde jaar bij een andere diëtist in behandeling geweest dan bent u verplicht dit vóór het maken van een eerste afspraak te melden.
 • El Mondo geeft alleen tijdens een persoonlijk gesprek informatie over voedingssupplementen.
 • De consultkosten zijn inclusief BTW en dienen contant te worden betaald.
 • De consultkosten kan niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Artikel 6: Onenigheid
Bij onenigheid over administratieve/financiële kwesties of anderszins is de boekhouding van El Mondo doorslaggeven.

Voeding is geen medicijn! Dus wanneer u ziek bent, wordt u aangeraden contact op te nemen met uw huisarts!