Allium groenten verlagen mogelijk prostaatkanker


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van Allium groenten de kans op het krijgen van prostaatkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 6 patiënt-controle studies en 3 prospectieve cohort studies.

Er was sprake van heterogeniteit en publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van Allium groenten de kans op het krijgen van prostaatkanker significant met 18% [OR = 0.82, 95% BI = 0.70-0.97] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van knoflook de kans op het krijgen van prostaatkanker significant met 23% [OR = 0.77, 95% BI = 0.64-0.91] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van uien de kans op het krijgen van prostaatkanker niet-significant met 16% [OR = 0.84, 95% BI = 0.62-1.13] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat van het eten van Alliium groenten, met name knoflook de kans op het krijgen prostaatkanker mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat er sprake was van heterogeniteit en publicatie bias.

Oorspronkelijke titel:
Allium Vegetables and Risk of Prostate Cancer: Evidence from 132,192 Subjects by Xiao-Feng Z, Zhen-Shan D and Nai-Bo L.

Link:
http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume14_No7/4131-4134%205.26%20Xiaofeng%20Zhou.pdf

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over prostaatkanker en Allium groenten.  

Lees hier meer over publicatie bias, heterogeniteit en 95% BI.