Beta-caroteensupplementen verhogen de kans op blaaskanker


Onderzoeksvraag:
Is er een verband tussen het slikken van beta-caroteen en het krijgen van kanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 6 RCT’s met 40544 deelnemers, waarvan 20290 in beta-caroteen groep en 20254 in de placebo-groep. De gemiddelde leeftijd was 55.1 jaar (18-84 jaar) en 96.2% van de deelnemers was man. De dosering van beta-caroteen was 30, 50 of 75 mg dagelijks of om de dag.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van beta-caroteen de kankerincidentie (het aantal kankergevallen) niet-significant met 8% [95% BI = 0.99-1.18] verhoogde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid. Anders gezegd, er kan niet met 95% betrouwbaarheid gezegd worden, dat het slikken van beta-caroteen het aantal kankergevallen met 8% deed toenemen.

De onderzoekers vonden dat het slikken van beta-caroteen de kankermortaliteit (doodgaan aan kanker) met 0% [95% BI = 0.87-1.15] verhoogde.

Vergelijkbare resultaten werden gevonden in zowel primaire preventie-RCT’s als in secundaire preventie-RCT’s.

De subgroep-analyses (om extra informatie te krijgen) lieten zien dat het slikken van beta-caroteen de kans op het krijgen van blaaskanker significant met 52% [95 BI = 1.03-2.24] verhoogde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De subgroep-analyses lieten ook zien dat het slikken van beta-caroteen de kans op het krijgen van kanker onder rokers niet-significant met 7% [95 BI = 0.99-1.17] verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van beta-caroteen noch de kans op het krijgen van kanker verhoogde, behalve voor blaaskanker of verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Effects of Beta-Carotene Supplements on Cancer Prevention: Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials by Young-Jee J , Seung-Kwon M […], Bong Yul H.

Link:
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01635581.2011.607541

Extra informatie van El Mondo:
Beta-caroteen is een carotenoïde en is verantwoordelijk voor de rode kleur van wortels. Lees hier meer over carotenoïden.

De EFSA heeft geen enkele claims van beta-caroteen goedgekeurd. Slik pas voedingssupplementen wanneer de claim goedgekeurd is door de EFSA of wanneer een beschermend effect wordt gevonden in de overzichtsartikelen van RCT’s.