Bier verlaagt de ziekte van Parkinson onder mannen

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het drinken van alcohol de kans op het krijgen van Parkinson?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 32 artikelen met 677550 deelnemers, waarvan 9994 mensen met de ziekte van Parkinson.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden na gecorrigeerd te hebben voor het roken, dat een hoge alcoholconsumptie vergeleken met een lage, de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson significant met 22% [RR = 0.78, 95% BI = 0.67-0.92] verlaagde.

De onderzoekers vonden na gecorrigeerd te hebben voor het roken, dat een hoge alcoholconsumptie vergeleken met een lage, de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson in prospectieve cohort studies significant met 14% [RR = 0.86, 95% BI = 0.75-0.995] verlaagde.

De onderzoekers vonden na gecorrigeerd te hebben voor het roken, dat een hoge alcoholconsumptie vergeleken met een lage, de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson in gematched patiënt-controle studies significant met 26% [RR = 0.74, 95% BI = 0.58-0.96] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in de sensitiviteitsanalyses een significant verband voor bier [RR = 0.59, 95% BI = 0.39-0.90], maar niet voor wijn of likeur en onder mannen [RR = 0.65, 95% BI = 0.47-0.90] maar niet onder vrouwen. Significant want RR van 1 zat niet in 95% BI van 0.47 tot 0.90. RR van 1 wil zeggen, er is geen risico.

De onderzoekers vonden dat elke glas alcohol per dag, de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson niet-significant met 5% RR = 0.95, 95% BI = 0.89-1.02, p voor non-lineair = 0.85] verlaagde.

Op grond van de gevonden resultaten concludeerden de onderzoekers dat het drinken van alcohol, met name bier de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson, met name onder mannen verlaagde. 

Oorspronkelijke titel:
Alcohol intake and risk of Parkinson's disease: A meta-analysis of observational studies by Zhang D, Jiang H and Xie J.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24590499

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over alcohol.