Bietensap verlaagt de (bovendruk) bloeddruk


Onderzoeksvraag:
Diëten die voedingsmiddelen die rijk zijn aan anorganische nitraat bevatten, worden geassocieerd met een lage bloeddruk. Echter, het bewijs voor de bloeddrukverlagende effecten van anorganische nitraat en bieten in gerandomiseerde klinische studies is niet systematisch onderzocht. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt de consumptie van anorganische nitraat en bietensap de bloeddruk?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel  bevatte 16 crossover studies tussen 2006 en 2012 met 254 deelnemers. De studiegrootte varieerde van 7 tot 30 deelnemers en de studieduur varieerde van 2 uur tot 15 dagen.

Het random effects model werd gebruikt.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat de consumptie van anorganische nitraat en bietensap de systolische bloeddruk (bovendruk) significant met 4.4 mmHg [95% CI = -5.9 tot -2.8), p <0.001] verlaagde en de diastolische bloeddruk (onderdruk) niet significant met 1.1 mmHg [95% CI =  -2.2 tot 0.1, p = 0.06] verlaagde.
Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.
Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De meta-regressie liet ook een verband tussen de dagelijkse dosis (hoeveelheid) van anorganische nitraat en de veranderingen in de systolische bloeddruk [p<0.05] zien.

De onderzoekers concludeerden dat de consumptie van anorganische nitraat en bietensap de systolische bloeddruk verlaagde. Deze resultaten moeten echter worden getest in langdurige studies en in individuen met een verhoogde risico op hart- en vaatziekten.

Oorspronkelijke titel:
Inorganic Nitrate and Beetroot Juice Supplementation Reduces Blood Pressure in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis by Siervo M, Lara J, […], Mathers JC.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23596162

Extra informatie van El Mondo:
Bij een crossover studie worden de onderzochte personen verdeeld in twee groepen. De eerste groep krijgt eerst behandeling A en vervolgens behandeling B, terwijl de tweede groep in omgekeerde volgorde wordt behandeld. Het voordeel van een crossover studie is dat de tussenpersoon variatie (=de ene persoon is niet de andere) wegvalt. Hierdoor worden de gevonden resultaten betrouwbaarder.

Het bietensap bevatte ongeveer 0.2 gram nitraat. Lees hier meer over nitraatrijke groenten (pagina 9 van de presentatie voedingsgroepen). Het nitraat wordt in de maag omgezet naar nitriet en nitriet wordt weer omgezet in stikstofmonoxide (NO). De stikstofmonoxide zorgt ervoor dat de bloedvaten wijder open gaan staan en de bloeddruk lager wordt.

Lees hier hoe u uw bloeddruk kunt verlagen.