Borstvoeding verlaagt baarmoederkanker

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het geven van borstvoeding de kans op het krijgen van baarmoederkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 3 prospectieve cohort studies en 11 patiënt-controle studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het geven van borstvoeding vergeleken met het niet geven van borstvoeding, de kans op het krijgen van baarmoederkanker niet significant met 9% [95% BI = 0.75-1.09] verlaagde.

De onderzoekers vonden voor de langste borstvoedingduur vergeleken met de korste, een signficant verlaagde risico van 24% [95% BI = 0.59-0.98] op het krijgen van baarmoederkanker.

De onderzoekers vonden voor elke 6 maanden borstvoeding een signficant verlaagde risico van 7% [RR = 0.93, 95% BI = 0.88-0.97] op het krijgen van baarmoederkanker.

De onderzoekers concludeerden dat het geven van borstvoeding – hoe langer, hoe beter –  de kans op het krijgen van baarmoederkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Association between breastfeeding and risk of endometrial cancer: a meta-analysis of epidemiological studies by Ma X, Zhao LG, [...], Xiang YB.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26258808   


Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over zwangerschap.

Internationaal wordt aanbevolen borstvoeding tot het tweede levensjaar te geven waarvan de eerste 6 maanden uitsluitend borstvoeding. Na die 6 maanden wordt borstvoeding aangevuld met vaste voeding.